PUBLICATIONS

BOOK CHAPTERS

Covid-19 Küreselleşmenin Sonunu mu Getirecek? [Will Covid-19 Bring About the End of Globalization?], in Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler [Global System After Covid-19 : Old Problems, New Trends], ed. Ufuk Ulutaş, Ankara: Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic Research, 2020, pp. 54-57.

Türkiye’nin Çin ile Ekonomik İlişkilerinde Denge Arayışları [Search for Balance in Turkey’s Economic Relations with China], in Çin Bilmecesi : Çin’in Ekonomik Yükselişi, Uluslararası İlişkilerde Dönüşüm ve Türkiye [The Chinese Puzzle : China’s Economic Rise, Transition in International Relations, and Turkey], ed. Mustafa Yağcı and Caner Bakır, Istanbul : Koç Üniversitesi Yayınları, 2020, pp. 143-162.

Turkey’s Economic Expectations from a Rising China, in Turkey’s Pivot to Eurasia: Geopolitics and Foreign Policy in a Changing World Order, ed. Emre Erşen and Seçkin Köstem, London: Routledge, 2019, pp. 79-92.

Review of the book by Dimitar Bechev in Southeast European and Black Sea Studies.
Review of the book by Eyüp Ersoy in International Affairs.

Турция как евразийский транспортный узел: перспективы межрегионального партнерства (Turcija kak evrazijskij transportnyj uzel: perspektivy mežregionalʹnogo partnerstva) [Turkey as a Eurasian Transport Hub: Prospects for Inter-Regional Partnership Order], in Углубление российско-турецких отношений (Uglublenie rossijsko-tureckih otnošenij) [Deepening Russian-Turkish Relations], ed. I.S. Ivanov, Moscow: Russian International Affairs Council, 2018, pp. 100-112.

Türkiye’nin Asya Pasifik Politikası [Turkey’s Asia Pacific Policy], in Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası, ed. Adem Çaylak and S.A. Avcu, Ankara: Savaş Yayınevi, 2018, pp. 555-572.

Turkey’s Relations with China and its Repercussions on Transatlantic Relations: The Turkish Perspective, in Turkey and Transatlantic Relations, ed. Sasha Toperich and Aylin Ünver Noi, Washington D.C: Center for Transatlantic Relations at Johns Hopkins University, pp.231-243.

China and Turkey: Sailing Through Rough Waters, in The Red Star and the Crescent: China and the Middle East, ed. James Reardon-Anderson, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 103-121.

Summary reports of the book are available in both English and Arabic language.

Review of the book by James Kynge in Financial Times.
Review of the book by Steve Hess in The Journal of Asian Studies.
Review of the book by Niv Horesh in The China Quarterly.

Doğal Afetlerin Kalkınma Sürecine Etkisi: Çin ve 2008 Sichuan Depremi [The Impact of Natural Disasters on the Development Process: The Case of China and the 2008 Sichuan Earthquake], in Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentilered. Murad Tiryakioğlu, Ankara: Efil Yayınevi, 2016, pp.133-154.

Malezya [Malaysia], in Dünya Siyasetinde Doğu Asya [East Asia in World Politics],ed. İsmail Ermağan, Ankara: Nobel Yayınevi, 2016, pp.179-200.

Çin ve Ortadoğu: Bir Ekonomi Politik Değerlendirmesi [China and the Middle East: A Political Economy Assessment], in Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji, eds. Ali Akkemik and Sadık Ünay, Istanbul: Boğaziçi University Press, 2015, pp.342-361.

Arap Baharı ve Sonrasında Çin’in Ortadoğu Politikası [China’s Middle East Policy During and After the Arab Spring], in Arap Baharı Üzerine Değerlendirmeler, eds. Armağan Özkaman and P. Paksoy, Istanbul: Detay Yayıncılık, 2014, pp.136-154.

2013年土耳其的经济形势概论 (2013 nián Tǔ’ěrqí de jīngjì xíngshì gàilùn) [Economic Situation in Turkey in the Year 2013], in 土耳其发展报告 2014 (Tǔ’ěrqí fāzhǎn bàogào 2014) [Turkish Development Report 2014], eds. Guo Changgang and Liu Yi, Beijing: Social Sciences Academic Press China, 2014, pp. 27-40.

Economic Considerations in Turkey’s Foreign Policy During Times of Crises: Responding to the Arab Spring, in Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy, eds. Kadir Üstün, Kılıç B. Kanat, K.B. and A. Selim Tekelioğlu, Washington D.C.: SETA, 2014, pp.155-188.

Değişen Çin ve Kriz Sonrası Dünya Düzenindeki Rolü [Changing China and its Role in the Post-Crisis World Order], in Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, eds. Ziya Öniş, Fikret Şenses, and Caner Bakır, Istanbul: İletişim Yayınları, 2013, pp.285-309.

12 Mart 1971 Muhtırası ve Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni Tanıması [The Memorandum of 12 March 1971 and Turkey’s Recognition of the People’s Republic of China], in Türkiye’de Çin’i Düşünmek: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar, eds. Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, and Altay Atlı, Istanbul: Boğaziçi University Press, 2013, pp.147-169.